Cheba.pl

logo-cheba

CHEBA Laboratorium Inżynierii Środowiska
Badania Środowiska Pracy Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 184, 04-987 Warszawa
Działamy na terenie całego kraju.
Agata Bargiel-Fic
Prezes Zarządu
Kierownik Laboratorium
Maria Bargiel
Zastępca Prezesa Zarządu
Kierownik ds. technicznych i jakości

ilacPolskie Centrum AkredytacjiZakres akredytacji pobierz

https://www.pca.gov.pl

Wykonujemy badania na stanowiskach pracy w zakresie:

  • Badania chemiczne powietrza
  • Badania dotyczące inżynierii środowiska (hałas w środowisku pracy, drgania miejscowe przenoszone przez kończyny górne, drgania o oddziaływaniu ogólnym na organizm człowieka)
  • Pobieranie próbek powietrza
  • Hałas na stanowiskach pracy
  • Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy oraz oświetlenia awaryjnego
  • Wydatek energetyczny
  • Usługi w zakresie BHP
  • Usługi w zakresie ochrony środowiska

Podczas pracy korzystamy ze specjalistycznego sprzętu.

Dokonywane przez nas pomiary, analizy, obliczenia i ocena higieniczna są realizowane w oparciu o aktualne Rozporządzenia oraz Polskie Normy.

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zleceń, konkurencyjne ceny oraz dogodne warunki płatności.

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

CHEBA. Laboratorium Inżynierii Środowiska.
Badania Środowiska Pracy Sp. Z o.o.
Ul. Wał Miedzeszyński 184
04-987 Warszawa
NIP 952-214-50-73, REGON 363996515, KRS 0000608286
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy 50 000 zł
biuro@cheba.pl, tel. 505-957-887
www.cheba.pl